W jakiej lokalizacji musi znajdować się mieszkanie, aby oddać je w zarządzanie?

Usługa kompleksowego zarządzania najmem RentMasters dotyczy Krakowa i sąsiednich gmin. Pozwala to na świetną znajomość rynku i skuteczne działanie.