Na jaki okres czasu zawierana jest umowa?

Umowa o zarządzanie jest standardowo podpisywana na okres nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.