Czy powierzając mieszkanie w zarządzanie tracę nad nim kontrolę?

Nie. Jako właściciel jesteś decyzyjny i masz wgląd do wszystkiego jeśli tylko wyrazi taką potrzebę. Ponadto jako właściciel będziesz otrzymywał comiesięczne raporty związane z wynajmem.